Szkolenia

Kurs kucharza z egzaminem czeladniczym – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Kurs kucharza z egzaminem czeladniczym” Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna będzie przeprowadzona w ...

Read More

Szkolenia

Przerzynka drewna okrągłego, leżącego pilarką spalinową – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Przerzynka drewna okrągłego, leżącego pilarką spalinową” Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania przerzynki drewna Ilość ...

Read More

Szkolenia

Kurs przewodników turystycznych terenowych na obszar województwa warmińsko-mazurskiego – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Kurs przewodników turystycznych terenowych na obszar województwa warmińsko-mazurskiego” Program kursu obejmuje 250 godzin zajęć teoretycznych w tym 11 ...

Read More

Szkolenia

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych ...

Read More

Szkolenia

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu SEP – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)” Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń ...

Read More

Szkolenia

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Obsługa podestów ruchomych przejezdnych” Celem kursu jest przyuczenie do zawodu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi podestów ...

Read More

Szkolenia

Drwal – operator pilarki – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Drwal – operator pilarki” Kurs umożliwia opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie ...

Read More

Szkolenia

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu SEP – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)” Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń ...

Read More

Szkolenia

Drwal – operator pilarki – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Drwal – operator pilarki” Kurs umożliwia opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie ...

Read More

Szkolenia

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia” Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu obiegu dokumentów w firmie bądź instytucji, archiwizowania dokumentów, ...

Read More

X