Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin w Giżycku w marcu!!!

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

zaprasza na szkolenia:

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (szkolenie podstawowe)

Program kursu obejmuje 14 godzin z tematów:

  • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
  • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
  • Integrowana ochrona roślin
  • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin
  • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
  • Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Termin rozpoczęcia kursu: 19.03.2024r.  godz. 9.00

Ilość godzin – 14 godz.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76  gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X