Szkolenia

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu SEP – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)” Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń ...

Read More

Szkolenia

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym – Giżycko

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie Szkolenie Podstawowe Program szkolenia podstawowego obejmuje 14 godzin z tematów: Lp. ...

Read More

Szkolenia

Zapraszamy na 3 nowe szkolenia w CSZ Uniwers w Ełku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia: Szkolenia z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych i energetycznych – świadectwa kwalifikacyjne : SPE ,SEP ( grupa ...

Read More

Szkolenia

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – Ełk

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia” Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu obiegu dokumentów w firmie bądź instytucji, archiwizowania dokumentów, ...

Read More

Szkolenia

Zapraszamy na 3 nowe szkolenia w CSZ Uniwers w Ełku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia: BHP – Szkolenie okresowe pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami – 16 godzin Termin szkolenia: 19-20.02.2018, godzina 9:00 ...

Read More

Szkolenia

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej” Program kursu obejmuje 245 godzin wykładów i ćwiczeń  z tematów: Blok ogólnoprawny Blok obejmujący ...

Read More

Szkolenia

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej” Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udzielania pierwszej pomocy/ Program szkolenia ...

Read More

Szkolenia

Obsługa żurawi przenośnych (HDS) – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Obsługa żurawi przenośnych (HDS)” Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT.  Każdy uczestnik po ...

Read More

Szkolenia

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych ...

Read More

Szkolenia

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu SEP – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)” Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń ...

Read More

X