Przerzynka drewna (obsługa pilarki) w Giżycku!!!

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs:

PRZERZYNKA DREWNA OKRĄGŁEGO, LEŻĄCEGO PILARKĄ SPALINOWĄ

(OBSŁUGA PILARKI)

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania przerzynki drewna

Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

  • Budowa pilarek spalinowych.
  • BHP przy obsłudze
  • Urządzenia tnące
  • BHP przy okrzesywaniu i przerzynce drewna
  • Narzędzia pomocnicze
  • Wypadki przy pracy
  • Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do przerzynki drewna okrągłego, leżącego pilarką spalinową

Termin realizacji kursu: marzec/ kwiecień 2024r.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X