NASZA OFERTA

Sprawdź, jakie szkolenia organizujemy


kursy zawodowe

POSADZKARZ – GLAZURNIK

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie posadzkarz – glazurnik

Program kursu obejmuje 120 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 1. Zasady bhp
 2. Rysunek zawodowy
 3. Wykonywanie posadzek z płytek
 4. Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin tekstylnych
 5. Okładziny z płytek ceramicznych
 6. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, podręczniki, odzież ochronną. Po odbyciu zajęć teoretycznych kierowani są do zakładów budowlanych na praktyki. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia.

MURARZ

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie murarz.

Program kursu obejmuje 120 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 • Sposoby murowania
 • Rozpoznawanie i przygotowanie podłoża
 • Materiały do wykonywania zapraw i betonów
 • Zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót murarskich i tynkarskich
 • Dobieranie narzędzi i sprzętu do robót murarskich i tynkarskich
 • Wykonanie stropów murarskich
 • Elementy składowe dokumentacji technicznej
 • Odzież ochronna i środki ochrony osobistej
 • Ogólne przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, podręczniki, odzież ochronną. Po odbyciu zajęć teoretycznych kierowani są do zakładów budowlanych na praktyki. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia.

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie brukarz.

Program kursu obejmuje 120 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 1. Zagadnienia bhp, prawo pracy i ochrona ppoż.
 2. Wykonywanie robót malarskich
 3. Wykonywanie wykończeniowych robót murarskich
 4. Wykonywanie robót okładzinowych
 5. Wykonywanie dociepleń budynków
 6. Wykonywanie robót podłogowych
 7. Wykonywanie kalkulacji, kosztorysów i rozliczeń
 8. Rysunek zawodowy
 9. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, podręczniki, odzież ochronną. Po odbyciu zajęć teoretycznych kierowani są do zakładów budowlanych na praktyki. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia.

SPRZEDAWCA

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze sprzedawcy z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej.

Program kursu obejmuje 120 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 1. Promocja i reklama w handlu
 2. Organizacja sprzedaży w handlu
 3. Techniki obsługi klienta
 4. Skuteczne negocjacje handlowe
 5. Dokumentacja obrotu handlowego
 6. Systemy komputerowego wspomagania handlu
 7. Obsługa kasy fiskalnej
 8. BHP
 9. Minimum sanitarne
 10. Zajęcia praktyczne

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, podręczniki, odzież ochronną. Po odbyciu zajęć teoretycznych kierowani są na praktyki. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Sprzedawca”.

KUCHARZ

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kucharza.

Program kursu obejmuje 120 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 1. Organizacja i wyposażenie techniczne zakładu gastronomicznego
 2. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 3. Zasady żywienia
 4. Rachunek zawodowy
 5. Przestrzeganie zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością
 6. BHP – szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 7. Obsługa kas fiskalnych
 8. Zajęcia praktyczne

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, podręczniki, odzież ochronną. Po odbyciu zajęć teoretycznych kierowani są na praktyki. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kucharz”.

DRWAL – OPERATOR PILARKI

Kurs umożliwia opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia.

Program szkolenia obejmuje 130 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 1. Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie
 2. Budowa pilarek wg układów.
 3. Charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie.
 4. Paliwa, oleje i smary
 5. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego
 6. Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna
 7. Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych
 8. Ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów
 9. Technika przerzynki kłód i dłużyc
 10. Technika okrzesywania drzew ściętych
 11. Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy
 12. Wykorzystanie surowca drzewnego – manipulacja i sortymentacja
 13. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) – budowa i zastosowanie w leśnictwie
 14. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala operatora pilarki
 15. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Kurs kończy się egzaminem. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu „Drwal – operator pilarki”.

PRZERZYNKA DREWNA OKRĄGŁEGO, LEŻĄCEGO PILARKĄ SPALINOWĄ

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania przerzynki drewna.

Ilość godzin: 20

Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

 • Budowa pilarek spalinowych.
 • BHP przy obsłudze
 • Urządzenia tnące
 • BHP przy okrzesywaniu i przerzynce drewna
 • Narzędzia pomocnicze
 • Wypadki przy pracy
 • Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia „Przerzynka drewna okrągłego, leżącego pilarką spalinową”.

KELNER – BARMAN

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kelner – barman.

Program kursu obejmuje 120 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 • Zasady żywienia człowieka
 • Organizacja i wyposażenie zakładu gastronomicznego
 • Obsługiwanie w sali konsumenckiej
 • Serwowanie potraw
 • Przygotowanie bufetu
 • Serwowanie i przygotowanie napojów bezalkoholowych i alkoholowych
 • Minimum sanitarne
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne

Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna będzie przeprowadzona w formie wykładów uzupełnianych ćwiczeniami przy tematach wymagających opanowania określonych czynności i umiejętności. W drugiej części kursu uczestnicy będą kierowani na zajęcia praktyczne, które pozwolą na utrwalenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kelner – barman”.

POKOJOWA

Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna będzie przeprowadzona w formie wykładów uzupełnianych ćwiczeniami przy tematach wymagających opanowania określonych czynności i umiejętności. W drugiej części kursu uczestnicy będą kierowani na zajęcia praktyczne, które pozwolą na utrwalenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze pokojowej w obiektach hotelarskich.

Ilość godzin kursu: 120

 • Zasady żywienia człowieka – 4 godz.
 • Organizacja i wyposażenie zakładu gastronomicznego – 4 godz.
 • Obsługiwanie w sali konsumenckiej – 4 godz.
 • Serwowanie potraw – 4 godz.
 • Przygotowanie bufetu – 3 godz.
 • Serwowanie i przygotowanie napojów bezalkoholowych i alkoholowych – 5 godz.
 • Minimum sanitarne – 8 godz.
 • BHP – 8 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 80 godz.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pokojowa”.

PRACOWNIK RECEPCJI

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w recepcji hotelowej ze znajomością języka niemieckiego / angielskiego.

Program kursu obejmuje 160 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Podstawowe role i obowiązki recepcji
 • Przepływ dokumentów w firmie – cele i zasady prowadzenia ewidencji
 • Zasady prowadzenia rezerwacji w systemie tradycyjnym i komputerowym
 • Przygotowanie oferty sprzedaży usług hotelarskich, reklamowanie usług hotelarskich na zewnątrz
 • Umiejętna organizacja czasu pracy- priorytety
 • Profesjonalna obsługa klienta przez telefon
 • Prowadzenie rozmowy
 • Radzenie sobie ze zdenerwowanym klientem
 • Prowadzenie rozliczeń z gościem
 • Savoir vivre (zasady obsługi gości)
 • Język niemiecki/angielski
 • Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pracownik recepcji”.

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Czas trwania – 150 godz.

 • Pielęgnacja i opieka nad osobą starszą – 10 godz.
 • Rola i zadania opiekuna osób – 4 godz.
 • Proces starzenia się organizmu człowieka – 4 godz.
 • Anatomia i fizjologia człowieka – 5 godz.
 • Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych – 6 godz.
 • Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia – 5 godz.
 • Utrzymywanie czystości w otoczeniu podopiecznego – 2 godz.
 • Pierwsza pomoc przedlekarska – 6 godz.
 • Masaż klasyczny – 8 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 100 godz.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Opiekun osób starszych”.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Zakres szkolenia (w tym liczba godzin przypadających na jednego uczestnika):

 • Diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka – 12 godz.
 • Organizowanie najkorzystniejszych warunków rozwoju dziecka – 8 godz.
 • Planowanie i organizowanie zabaw – 8 godz.
 • Planowanie i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych – 6 godz.
 • Kształtowanie pozytywnych przyzwyczajeń i rozwijanie osobowości dziecka – 10 godz.
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy – 6 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 100 godz.

Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna będzie przeprowadzona w formie wykładów uzupełnianych ćwiczeniami przy tematach wymagających opanowania określonych czynności i umiejętności. W drugiej części kursu uczestnicy odbędą zajęcia praktyczne w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które pozwolą na utrwalenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia „Opiekunka dziecięca”.

KURS KSIĘGOWOŚCI

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, tak aby uczestnicy mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Przy końcu omawiania każdego modułu będzie czas poświecony na dyskusję, wyjaśnianie niejasności oraz powtarzanie zagadnień sprawiających uczestnikom największe trudności.

Zakres szkolenia (w tym liczba godzin przypadających na jednego uczestnika):

Lp. Temat Ilość godzin
teoria, ćwiczenia
Ilość godzin
praktyka
1. Pojęcia wstępne z rachunkowości 4  
2. Charakterystyka aktywów i pasywów 4  
3. Prezentacja majątku i źródeł finansowania w bilansie 6  
4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans 6  
5. Dowody księgowe 8  
6. Księgi rachunkowe 6  
7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych 6  
8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych 6  
9. Zasady ustalania wyniku finansowego 2  
10. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat) 8  
11. Podstawy obsługi komputera 14  
12. Zajęcia praktyczne   80
  ogółem 70 80

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia „Kurs księgowości”.

KADRY – PŁACE

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze pracownika kadr i płac.

Lp. Temat Ilość godzin
teoria, ćwiczenia
Ilość godzin
praktyka
1. Ubezpieczenia społeczne 5  
2. Nawiązywanie stosunku pracy 5  
3. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika 4  
4. Wynagrodzenie za pracę 6  
5. Ustalanie podstawy do ubezpieczeń 6  
6. Sporządzanie listy płac pracownika 6  
7. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 6  
8. Umowy cywilnoprawne 4  
9. Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych 4  
10. Prowadzenie akt osobowych pracowników 10  
11. Podstawy obsługi komputera 14  
12. Zajęcia praktyczne   80
  ogółem 70 80

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia „Kadry i płace”.

PRACOWNIK BIUROWY

Cele szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze pracownika biurowego z elementami kadr i płac.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, tak aby uczestnicy mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Przy końcu omawiania każdego modułu będzie czas poświecony na dyskusję, wyjaśnianie niejasności oraz powtarzanie zagadnień sprawiających uczestnikom największe trudności.

Lp. Temat Ilość godzin
teoria, ćwiczenia
Ilość godzin
praktyka
1. Organizacja pracy biurowej 8  
2. Sporządzanie korespondencji i redagowanie pism 8  
3. Zasady efektywnej komunikacji 4  
4. Praca w warunkach stresu 4  
5. BHP 8  
6. Organizacja zebrań, konferencji 4  
7. Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu 4  
8. Podstawy obsługi komputera – pakiet Office 30  
9. Zajęcia praktyczne   80
  ogółem 70 80

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia „Pracownik biurowy”.

STOLARZ MEBLOWY

Cele szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze stolarza meblowego

Zakres szkolenia (w tym liczba godzin przypadających na jednego uczestnika):

 • Zagadnienia bhp, ppoż. i prawo pracy – 8 godz.
 • Kalkulacja zawodowa – 4 godz.
 • Rysunek zawodowy – 4 godz.
 • Technologia z maszynoznawstwem – 14 godz.
 • Materiałoznawstwo – 10 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 80 godz.

Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna będzie przeprowadzona w formie wykładów uzupełnianych ćwiczeniami przy tematach wymagających opanowania określonych czynności i umiejętności. W drugiej części kursu uczestnicy będą kierowani na zajęcia praktyczne, które pozwolą na utrwalenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia „Stolarz meblowy”.

PALACZ KOTŁÓW WODNYCH I PAROWYCH NA PALIWA STAŁE, PŁYNNE I GAZOWE

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków palacza – operatora kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe, płynne i gazowe.

Program kursu obejmuje 55 godzin wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów:

 1. Ogólne wiadomości o paliwach.
 2. Podstawy termodynamiki.
 3. Zasady procesu spalania.
 4. Podstawy rachunku i rysunku zawodowego.
 5. Przepisy o gospodarce energetycznej.
 6. Zasady bezpiecznej obsługi kotłów i instalacji.
 7. Higiena pracy i udzielanie pierwszej pomocy.
 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej.
 9. Budowa, podział i parametry techniczne kotłów wodnych.
 10. Urządzenia współpracujące z kotłami wodnymi.
 11. Typy zabezpieczeń kotłów i instalacji c.o.
 12. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 13. Zasady eksploatacji kotłów wodnych.
 14. Układy technolog. w kotłowniach wodnych.
 15. Instalacje wewnętrzne c.o. i c.w.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na grupę E lub D. Egzamin przeprowadzi Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

KURS FRYZJERSKI

Cel kursu: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu fryzjer.

Program kursu obejmuje 150 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

Lp. Bloki tematyczne Liczba godzin zajęć
teoretycznych
Liczba godzin zajęć
praktycznych i ćwiczeń
1. BHP 10  
2. Podstawy fryzjerskie 20  
3. Pielęgnacja włosów 3  
4. Nietrwałe odkształcenia struktury włosów 5  
5. Trwałe odkształcenia struktury włosów 5  
6. Strzyżenie włosów 15  
7. Barbering 5  
8. Koloryzacja i rozjaśnianie włosów 7  
9. Zajęcia praktyczne   80
  Liczba godzin ogółem 70 80

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, podręczniki, odzież ochronną. Po odbyciu zajęć teoretycznych kierowani są na praktyki. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu „Kursu fryzjerskiego”.

KURS FLORYSTYCZNY

CEL KURSU

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do artystycznego układania kwiatów.

Program kursu obejmuje 80 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 • Florystyka okolicznościowa
 • Florystyka komercyjna
 • BHP w kwiaciarni

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, tak aby uczestnicy mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Przy końcu omawiania każdego modułu będzie czas poświecony na dyskusję, wyjaśnianie niejasności oraz powtarzanie zagadnień sprawiających uczestnikom największe trudności. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu „Kursu florystycznego”.

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

Zakres szkolenia (w tym liczba godzin przypadających na jednego uczestnika):

 • Blok ogólnoprawny – 50 godz.
 • Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – 100 godz.
 • Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – 35 godz.
 • Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – 60 godz.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, tak aby uczestnicy mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Przy końcu omawiania każdego modułu będzie czas poświecony na dyskusję, wyjaśnianie niejasności oraz powtarzanie zagadnień sprawiających uczestnikom największe trudności. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego będzie się składał z części teoretycznej przeprowadzonej na sali wykładowej oraz części praktycznej na strzelnicy. Zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych w całości odbędą się na sali gimnastycznej.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”.

Kursy zakończone egzaminem kwalifikacyjnym
na grupę „E” lub „D”

PALACZ KOTŁÓW WODNYCH I PAROWYCH NA PALIWA STAŁE, PŁYNNE I GAZOWE

Program kursu obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne z tematów:

 1. ogólne wiadomości o paliwach.
 2. podstawy termodynamiki.
 3. zasady procesu spalania.
 4. podstawy rachunku i rysunku zawodowego.
 5. przepisy o gospodarce energetycznej.
 6. zasady bezpiecznej obsługi kotłów i instalacji.
 7. higiena pracy i udzielanie pierwszej pomocy.
 8. zasady ochrony przeciwpożarowej.
 9. budowa, podział i parametry techniczne kotłów wodnych.
 10. urządzenia współpracujące z kotłami wodnymi.
 11. typy zabezpieczeń kotłów i instalacji c.o.
 12. aparatura kontrolno-pomiarowa.
 13. zasady eksploatacji kotłów wodnych.
 14. układy technolog. w kotłowniach wodnych.
 15. instalacje wewnętrzne c.o. i c.w.

EKSPOLOATACJA URZĄDZEŃ GAZOWYCH

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa; 8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 8. turbiny gazowe;
 9. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

EKSPOLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW; aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

EKSPOLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

DOZÓR NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ GAZOWYCH

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

DOZÓR NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW; aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

DOZÓR NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

kursy komputerowe

Kurs obsługi komputera i pakietu MS Office

Kurs skierowany jest do wszystkich osób zamierzających poznać obsługę komputera od podstaw.

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:

 • Instalowanie systemu Windows
 • Instalowanie i uruchamianie programów
 • Nagrywanie płyt
 • Konfiguracja programu antywirusowego
 • Konfiguracja komunikatora i kamerki internetowej
 • Przeglądanie stron internetowych i wyszukiwanie treści w internecie
 • Obsługa edytora tekstu MS Word i arkusza kalkulacyjnego Excel

W trakcie kursu instruktor odpowie na każde zadane pytanie. Wyjaśni krok po kroku wszystkie zagadnienia.

Kurs projektowania reklam – Corel & Photoshop

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych projektowaniem rekalm, tworzeniem rysunków technicznych oraz edycją zdjęć cyfrowych.

W trakcie zajęć zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia poligrafii, następnie słuchacze przystąpią do praktycznej nauki poniższych programów:

 • Corel Draw
 • Corel PhotoPaint
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator

Kurs tworzenia stron internetowych

W trakcie kursu zostaną przedstawione metody tworzenia stron internetowych od podstaw. W pierwszej fazie uczestnicy poznają sposób tworzenia statycznych stron www przy użyciu języków HTML, CSS. Następnie uczestnicy zapoznają się z zaawansowanymi technikami programowania PHP, JavaScript, SQL. Zostanie również przedstawiony sposób implementacji gotowcch szablonów CMS. W końcowej fazie kursu zostanie poruszony temat pozycjonowania stron internetowych.

Wykorzystywane oprogramowanie:

 • Macromedia Dreamweaver
 • Adobe Photoshop

kursy zakończone uzyskaniem uprawnień UDT

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych typach napędów (akumulatorowe, spalinowe, z napędem na gaz). Kurs ma przygotować słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków widłowych różnych typów i wykonywania operacji z osprzętem.

Program szkolenia obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
 2. Budowa wózka
 3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
 4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami
 5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 6. Wiadomości z zakresu bhp
 7. Wiadomości o dozorze technicznym
 8. Praktyczna nauka jazdy
 9. Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przed komisją UDT otrzyma zaświadczenie uprawniającego do kierowania wózkami.

OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT. Każdy uczestnik po zadaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przenośnych.

Program szkolenia obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

 1. Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych
 2. Wiadomości o Dozorze Technicznym
 3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
 4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
 5. Obsługa żurawi przenośnych
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Zapewniamy bogate materiały szkoleniowe.

OBSŁUGA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT. Każdy uczestnik po zadaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przenośnych.

Program szkolenia obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

 1. Ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych
 2. Wiadomości o Dozorze Technicznym
 3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
 4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
 5. Obsługa żurawi samojezdnych
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Zapewniamy bogate materiały szkoleniowe.

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH

Celem kursu jest przyuczenie do zawodu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi podestów ruchomych.

Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

 1. Ogólne wiadomości o podestach ruchomych
 2. Wiadomości o dozorze technicznym
 3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
 4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
 5. Obsługa i konserwacja
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

OBSŁUGA SUWNIC

Celem kursu jest przyuczenie do zawodu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi suwnic.

Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

 1. Ogólne wiadomości o suwnicach
 2. Wiadomości o dozorze technicznym
 3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
 4. Eksploatacja
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO – OSOBOWYCH

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi dźwigów towarowo-osobowych z obsługą oraz do egzaminu dającego uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych z obsługą

Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

 1. Wiadomości o dozorze technicznym
 2. Budowa dźwigów- wiadomości ogólne
 3. Budowa dźwigów- podstawowe zespoły dźwigu
 4. Obowiązki i zadania obsługującego dźwig
 5. Awarie i wypadki
 6. B.H.P. i udzielanie pomocy przed lekarskiej
 7. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

OBSŁUGA ŻURAWIKÓW ŻBA

Celem kursu jest przyuczenie do zawodu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi żurawików ŻBA.

Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

 1. Ogólne wiadomości o żurawikach
 2. Maszynoznawstwo specjalistyczne
 3. Eksploatacja
 4. Wiadomości o Dozorze Technicznym
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

kursy inne

Kasjer walutowy

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kasjera walutowego.

Program szkolenia obejmuje 28 godzin zajęć z tematów:

 • Obsługa klienta
 • Metody identyfikacji znaków pieniężnych
 • Fałszerskie techniki zastępcze
 • Banknoty i monety wybranych państw świata
 • Specjalne rozwiązania graficzne
 • Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych
 • Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych – zajęcia praktyczne (rozpoznawanie falsyfikatów banknotów i monet przy pomocy lup, mikroskopu, lampy ultrafioletowej, slajdów, plansz, wzroku, dotyku)

Zajęcia na szkoleniu prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie.

Obsługa kas fiskalnych

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi kas fiskalnych.

Program szkolenia obejmuje 12 godz. zajęć z tematów:

 1. Przepisy prawne i uwarunkowania dotyczące kas fiskalnych
 2. Programowanie kas fiskalnych
 3. Sprzedaż za pomocą kas fiskalnych
 4. Współpraca kas z urządzeniami peryferyjnymi
 5. Sprzedaż z wykorzystaniem urządzeń peryferyjnych

Zajęcia na szkoleniu prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie.

Stylizacja paznokci

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania stylizacji i pielęgnacji paznokci

Program szkolenia obejmuje 60 godz. zajęc teoretycznych i praktycznych z tematów:

 1. Organizowanie stanowiska pracy i właściwe zastosowanie narzędzi do wykonywania zabiegów z zakresu wizażu i stylizacji paznokci
 2. Rozpoznawanie przeciwwskazań do manicure i zabiegów pielęgnacji dłoni
 3. Malowanie płytki paznokciowej z zastosowaniem dowolnych technik zdobienia
 4. Pedicure

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzymuje zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu.

Wizaż

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu wizażystki.

Program szkolenia obejmuje 60 godz. zajęc teoretycznych i praktycznych z tematów:

 1. Warsztat wizażystki
 2. Stylizacja
 3. Makijaż
 4. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzymuje zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia obejmuje 6 godzin zajęć z tematów:

 • przepisów prawnych udzielania pierwszej pomocy,
 • sposobów udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • zasad sztucznego oddychania,
 • unieruchamiania kończyn,
 • zakładania opatrunków,
 • wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.

Zajęcia na szkoleniu prowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie.

żywienie zbiorowe – szkolenie podstawowe dla intendentów

Szkolenie kierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za planowanie żywienia w zakładach zbiorowego (intendenci, pracownicy produkcyjni, kierownicy), tj. w stołówkach w przedszkolach, szkołach, bursach, internatach, domach dziecka, w ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz firmach cateringowych, hotelach i restauracjach.

Program szkolenia obejmuje 8 godzin wykładów z tematów:

 1. Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 2. Obowiązki intendenta: bezpieczeństwo zdrowotne żywności, wymagania sanitarno – higieniczne
 3. Rodzaje zagrożeń żywności i ich źródła
 4. Procesy mycia i dezynfekcji
 5. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Produkcyjnej (GMP)
 6. Zasady HACCP
 7. Normy żywienia: rodzaje norm, żywienie zbilansowane

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

(szkolenie podstawowe i uzupełniające)

Program szkolenia podstawowego obejmuje 14 godzin z tematów:

Lp. Temat Ilość godzin
teoria
Ilość godzin
praktyka
1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 1  
2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin 1  
3. Integrowana ochrona roślin 2,5  
4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko 3  
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin 2  
6. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 1 3,5
  ogółem 10,5 3,5

Program szkolenia uzupełniającego obejmuje 7 godzin z tematów:

Lp. Temat Ilość godzin
teoria
Ilość godzin
praktyka
1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 1  
2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy 0,5  
3. Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy 2  
4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy 1 1,5
5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy 0,5  
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy 0,5  
  ogółem 5,5 1,5

kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu obiegu dokumentów w firmie bądź instytucji, archiwizowania dokumentów, działania zakładowych archiwów oraz współpracy z Archiwum Państwowym.

Kurs skierowany jest do pracowników biurowych, firm oraz instytucji publicznych, odpowiedzialnych za zarządzanie dokumentacją oraz jej archiwizowanie.

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją.
 2. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji.
 3. Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji.
 4. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt poszczególnych kategorii archiwalnych.
 5. Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego, składnicy akt.
 6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 7. Archiwizowanie dokumentów.
 8. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu dokumentacją. Dokumentacja elektroniczna.
 9. Zasady udostępniania dokumentacji z archiwum.
 10. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji organizacji.

GHP – dobra praktyka higieniczna

Szkolenie podstawowe dla pracowników zakładów spożywczych, kuchni, stołówek, restauracji, sklepów spożywczych itp.

Program szkolenia obejmuje 8 godzin wykładów z tematów:

 1. Prawo żywnościowe
 2. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej
 3. Procesy mycia i dezynfekcji
 4. Zasady HACCP

inwentaryzacja w praktyce – przygotowanie, przebieg oraz rozliczenie

Szkolenie kierowane jest do osób koordynujących, nadzorujących oraz przeprowadzających proces inwentaryzacji w jednostce, pracowników działów księgowości oraz działów organizacyjno-administracyjnych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także wszystkich zainteresowanych tematyką inwentaryzacji.

Program szkolenia obejmuje 8 godzin wykładów oraz warsztatów z tematów:

 1. Zasady inwentaryzacji w jednostkach
 2. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji
 3. Metody inwentaryzacji
 4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 5. Dokumentacja inwentaryzacyjna
 6. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki szczegółowej pozwalające na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania. Ukończenie tego kursu jest warunkiem do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach produkcyjnych, jednostkach administracji publicznej, zakładach usługowych, placówkach handlowych itp.

Program kursu obejmuje 48 godzin zajęć z tematów:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii – 8 godz.
 2. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – 5 godz.
 3. Metodyka praktycznej nauki zawodu – 27 godz.
 4. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz.

– CZAS PRACY ( 6 godz.)

Szkolenie kompleksowo obejmuje problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy.

– WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ( 6 godz.)

Szkolenie obejmuje aktualne regulacje prawne dotyczące ustalenia wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników. Ponadto uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności w praktycznym zastosowaniu przepisów poprzez zastosowanie omawianych zagadnień do przypadków wyliczania wynagrodzeń.

– ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW ( 6 godz.)

Szkolenie obejmuje aktualne regulacje dotyczące zobowiązań związanych z zatrudnieniem pracownika, wyborem określonego rodzaju umowy, konstrukcją obowiązków informacyjnych wobec pracownika. Przedstawione będą reguły prawidłowego rozwiązywania umów, jak również zobowiązań wynikających z zakończonego zatrudnienia.

– DOKUMENTACJA PRACOWNICZA ( 6 godz.)

Szkolenie obejmuje aktualne przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej, zapoznanie z obowiązkami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej, dokumentacją wymaganą przed nawiązaniem stosunku pracy, dokumentacją związaną z zakończeniem trwania stosunku pracy, zawartością teczki akt osobowych, archiwizacją dokumentacji pracowniczej.

X