Aktualności

Kurs obsługi wózków jezdniowych w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z ...

Read More

Aktualności

Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne i gazowe (grupa II i grupa III) – eksploatacja i dozór

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Gizycku zaprasza na: SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE I EGZAMIN KWALIFIKACYJNY NA UPRAWNIENIA ENERGETRYCZNE I GAZOWE (GRUPA II, GRUPA III) Program szkolenia ...

Read More

Aktualności

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI W EŁKU

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, ...

Read More

Aktualności

Kurs opiekuna dziecięcego z pierwszą pomocą dzieciom

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: “KURS OPIEKUNA DZIECIĘCEGO Z PIERWSZĄ POMOCĄ DZIECIOM” Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie ...

Read More

Aktualności

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na szkolenie:  „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”             Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udzielania pierwszej ...

Read More

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na kursy:

Zapraszamy na szkolenia w I kwartale 2021 roku BHP – szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,BHP – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na ...

Read More

Aktualności

KURS “KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ”

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ             Program kursu obejmuje 245 godzin wykładów i ćwiczeń  z tematów: Blok ogólnoprawny  Blok ...

Read More

Aktualności

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP) w Giżycku

 Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na : ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)”             Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i ...

Read More

Aktualności

Kurs “Drwal – operator pilarki” w Giżycku

 Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: DRWAL – OPERATOR PILARKI Kurs umożliwia opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji zawodowych ...

Read More

Aktualności

Kurs “Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs “Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi ...

Read More

X