Aktualności

Szkolenie w zakresie środków ochrony roślin

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku ogłasza nabór na szkolenie: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na ...

Read More

Aktualności

Szkolenie uzupełniające dla pracowników ochrony

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY – SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE     Program kursu obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń  z tematów: Przedstawienie aktualnego stanu ...

Read More

Aktualności

SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH W GIŻYCKU!!!

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na szkolenie: BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy ...

Read More

Aktualności

Kurs “Drwal – operator pilarki” w Giżycku!!!!!!

CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS ZAPRASZA NA KURS: DRWAL – OPERATOR PILARKI Kurs umożliwia opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie ...

Read More

Aktualności

Kurs na obsługa wózków jezdniowych w marcu w Giżycku!!!!

Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień ...

Read More

Aktualności

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP) w marcu w Giżycku

 ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)”             Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych. Program szkolenia obejmuje zajęcia ...

Read More

Aktualności

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W EŁKU

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na  „KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, ...

Read More

Aktualności

Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia w Ełku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na: Zaprasza na: KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu obiegu ...

Read More

Aktualności

Szkolenie BHP w Giżycku!!!

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na: BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH Program szkolenia obejmuje 8 godziny wykładów  Zajęcia ...

Read More

Aktualności

Zapraszamy na szkolenia BHP!!!

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH Program szkolenia obejmuje 8 godzin wykładów z następujących tematów: – Regulacje prawne z zakresu bhp ...

Read More

X