Szkolenie BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Giżycku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na:

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY 

Program kursu obejmuje 32 godziny wykładów i ćwiczeń z takich tematów:

-Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego

– Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

– Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

– Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych    występujących w pracy

– Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

– Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

– Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana a nimi profilaktyka

– Nowoczesne metody pracy służby bhp

– Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

– Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Zajęcia realizowane są zgodnie z programem opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27 lipca 2004r. (Dz. U. Nr. 180 Poz.1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Termin rozpoczęcia kursu: 04.03.2024r.   

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

Tel. 874 282 276

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X