Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie “Ja – Jestem Aktywny”

Projekt “JA – Jestem Aktywny” NrRPWM.11.01.01-28-0020/18 Głównym celem projektujest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 os. zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego zamieszkujących w gminach ...

Read More

Aktualności

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS W GIŻYCKU zaprasza na kurs: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Kursumożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o ...

Read More

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

CENTSRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS W GIŻYCKU ZAPRASZA NA KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, ...

Read More

Aktualności

najbliższe szkolenia w Ełku

Centrum Szkolenia Zawodowego w Ełku Zaprasza na szkolenia – Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia – 40 godz. Termin : (kwiecień – maj 2019r) ...

Read More

Aktualności

Informacja o wyborze wykonawców na wykonanie zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny”

informacja o wyborze wykonawców

Read More

Aktualności

Zapraszamy na nowe szkolenia w Ełku

Zapraszamy na szkolenia: – OPERATOR SUWNICY STEROWANEJ Z POZIOMU ROBOCZEGO – rozpoczęcie zajęć : 21 styczeń 2019r Terminy do uzgodnienia: – KURS SPAWACZA METODĄ ...

Read More

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego treningu umiejętności społecznych dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28- 0020/18

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego treningu umiejętności społecznych dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28- 0020/18 realizowanego w ramach Regionalnego ...

Read More

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego wsparcia socjoterapeutycznego dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego wsparcia socjoterapeutycznego dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

Read More

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18 realizowanego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa ...

Read More

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społecznej dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społecznej dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ...

Read More

X