Aktualności

Kurs “Obsługa wózków jezdniowych” w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z ...

Read More

Aktualności

Szkolenia dla Elektryków (uprawnienia SEP) w Giżycku

”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)”             Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych. Program szkolenia obejmuje zajęcia ...

Read More

Aktualności

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Giżycku

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie   (szkolenie uzupełniające) ...

Read More

Aktualności

Zapraszamy na kursy i szkolenia w Ełku

Zapraszamy na szkolenia : BHP  – szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami BHP- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  termin szkolenia :   nabór ciągły KWALIFIKACYJNE NA ...

Read More

Aktualności

KURS ” OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH” W GIŻYCKU

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na: Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą ...

Read More

Aktualności

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na szkolenie Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach ...

Read More

Aktualności

SZKOLENIE BHP DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE NA WYSOKOŚCI

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku ogłasza nabór na szkolenie: Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace na wysokości Program szkolenia obejmuje 8 godzin zajęć ...

Read More

Aktualności

Szkolenia w Ełku

Zapraszamy na szkolenia :   BHP  – okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami             – okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  termin szkolenia :   nabór ciągły KWALIFIKACYJNE NA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ  E ...

Read More

Aktualności

Kurs “Obsługa wózków jezdniowych” w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z ...

Read More

Aktualności

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH Celem kursu jest przyuczenie do zawodu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do ...

Read More

X