Aktualności

Obsługa żurawi przenośnych (HDS)

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS ZAPRASZA NA KURS: “OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH (HDS)” Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT.  Każdy uczestnik ...

Read More

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku Zaprasza na kurs “Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do ...

Read More

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego w Ełku zaprasza na szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na szkolenia  –  szkolenie z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (świadectwa kwalifikacyjne : SEP  grupa I  ...

Read More

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie “Obsługa podestów ruchomych przejezdnych”

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS ZAPRASZA NA KURS: OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH Celem kursu jest przyuczenie do zawodu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi ...

Read More

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie dla elektryków (uprawnienia SEP)

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku Zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)”   Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą ...

Read More

Aktualności

Kurs kancelaryjno – archiwalny w Ełku

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA Kurs przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach Celem kursu jest przygotowanie ...

Read More

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie “Ja – Jestem Aktywny”

Projekt “JA – Jestem Aktywny” NrRPWM.11.01.01-28-0020/18 Głównym celem projektujest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 os. zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego zamieszkujących w gminach ...

Read More

Aktualności

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS W GIŻYCKU zaprasza na kurs: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Kursumożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o ...

Read More

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

CENTSRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS W GIŻYCKU ZAPRASZA NA KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, ...

Read More

Aktualności

najbliższe szkolenia w Ełku

Centrum Szkolenia Zawodowego w Ełku Zaprasza na szkolenia – Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia – 40 godz. Termin : (kwiecień – maj 2019r) ...

Read More

X