Aktualności

KURS “KUCHARZ” w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku ZAPRASZA NA: KURS KUCHARZA  Program szkolenia obejmuje 40 godz. z tematów: Organizacja i wyposażenie zakładu gastronomicznego Technologia gastronomiczna, ...

Read More

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH ( z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego)

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT. Każdy uczestnik po zadaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne ...

Read More

Aktualności

Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia w Ełku

 Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na: KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, ...

Read More

Aktualności

Kolejna edycja szkolenia przygotowującego do uzyskania bądź odnowienia uprawnień elektrycznych Gr 1 (SEP) w Giżycku – dozór i eksploatacja

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)” Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą ...

Read More

Aktualności

KURS OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH (HDS) W GIŻYCKU W CZERWCU!!!!

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżyckuzaprasza na kurs:OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH ( z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy ...

Read More

Aktualności

Kurs na obsługę tokarek konwencjonalnych w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: TOKARZ Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze tokarza  Program ...

Read More

Aktualności

Kolejna edycja kursu obsługi wózków jezdniowych w Giżycku w czerwcu

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z ...

Read More

Aktualności

KURS NA OBSŁUGĘ PILARKI W GIŻYCKU

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: PRZERZYNKA DREWNA OKRĄGŁEGO, LEŻĄCEGO PILARKĄ SPALINOWĄ Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania ...

Read More

Aktualności

SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA GAZOWE I CIEPLNE W GIŻYCKU

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na szkolenia: 1. Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ...

Read More

Aktualności

Kurs “Obsługa wózków jezdniowych” w Giżycku w maju!!!

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zapraszamy na kurs: Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z ...

Read More

X