Kurs kucharza w czerwcu w Giżycku!!!!

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

zaprasza na kurs:

KUCHARZ

Program szkolenia obejmuje 40 godz. z tematów:

  • Organizacja i wyposażenie zakładu gastronomicznego
  • Technologia gastronomiczna, charakterystyka potraw
  • Zasady żywienia
  • GHP – Dobra Praktyka Higieniczna
  • Profesjonalna obsługa w gastronomii

Istnieje możliwość dodatkowo odbycia zajęć praktycznych w ilości 80 godz.

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzyma zaświadczenie  o ukończeniu kursu.

Termin rozpoczęcia kursu: 17.06.2024r. godz. 16.00

Ilość godzin – 40 godz.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Koszt szkolenia – 1 500,00 zł (cena zawiera przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

Istnieje możliwość odbycia dodatkowo zajęć praktycznych w ilości 80 godz. (koszt teoria + praktyka – 2 000,00 zł)

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76 oraz gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X