Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW na wykonanie zamówienia pn: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „JA – jestem aktywny!” Nr RPWM. 11.01.01-28-0020/18. Numer sprawy: 2/12/2019

informacja o wyborze wykonawców

Read More

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW na wykonanie zamówienia pn: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM. 11.01.01-28-0020/18.

informacja o wyborze oferty

Read More

Aktualności, Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, ...

Read More

Aktualności

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmującą organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18 realizowanego przez ...

Read More

Aktualności

Szkolenie dla elektryków w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku Zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)”   Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą ...

Read More

Aktualności

Obsługa żurawi przenośnych (HDS)

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS ZAPRASZA NA KURS: “OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH (HDS)” Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT.  Każdy uczestnik ...

Read More

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku Zaprasza na kurs “Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do ...

Read More

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego w Ełku zaprasza na szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na szkolenia  –  szkolenie z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (świadectwa kwalifikacyjne : SEP  grupa I  ...

Read More

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie “Obsługa podestów ruchomych przejezdnych”

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS ZAPRASZA NA KURS: OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH Celem kursu jest przyuczenie do zawodu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi ...

Read More

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie dla elektryków (uprawnienia SEP)

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku Zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)”   Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą ...

Read More

X