Szkolenia

Drwal – operator pilarki – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Drwal – operator pilarki” Kurs umożliwia opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie ...

Read More

Szkolenia

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia” Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu obiegu dokumentów w firmie bądź instytucji, archiwizowania dokumentów, ...

Read More

Szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Zamówienia publiczne do 30000 Euro” Celem szkolenia jest omówienie zasad udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień ...

Read More

Szkolenia

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – Ełk

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia” przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach Celem ...

Read More

Szkolenia

Drwal – operator pilarki

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Drwal – operator pilarki” Kurs umożliwia opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie ...

Read More

Szkolenia

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej” Program kursu obejmuje 245 godzin wykładów i ćwiczeń  z tematów: Blok ogólnoprawny Blok obejmujący ...

Read More

Szkolenia

Palacz kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe, płynne i gazowe

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Palacz kotłów wodnych i parowych  na paliwa stałe, płynne i gazowe” Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia ...

Read More

Szkolenia

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych ...

Read More

Szkolenia

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu SEP

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)” Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń ...

Read More

X