Zapraszamy na szkolenie “BHP – szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami”

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

zaprasza na szkolenie:

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Program kursu obejmuje 16 godziny wykładów z następujących tematów:

– Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa  i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego,

– Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

– Organizacja  i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,

– Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana  z nimi profilaktyka, omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki,

– Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,

– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń np. pożaru, awarii, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

– Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy,

– Problemy ochrony ppoż. i ochrony środowiska naturalnego

Szkolenie odbędzie się w CSZ UNIWERS w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Termin realizacji szkolenia: 19 – 20.03. 2020r., godz. 9.00 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

  • Udostępnij:
X