KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ w EŁKU

Aktualności

ZAPRASZAMY  NA

KURS  DOSKONALĄCY   UMIEJĘTNOŚCI  KWALIFIKOWANYCH   PRACOWNIKÓW OCHRONY   FIZYCZNEJ

 (wymagany co 5 lat).

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r., program kursu obejmuje  40 godzin wykładów i ćwiczeń – praktyka z  tematów:

I.       Aktualny stan prawny

II.     Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

III.    Wyszkolenie strzeleckie

IV.   Samoobrona i techniki interwencyjne

W ramach kursu gwarantujemy uczestnikom szkolenia strzelanie z 4 rodzajów broni palnej (pistolet, pistolet maszynowy, strzelba powtarzalna – gładkolufowa i karabinek).

Termin szkolenia :    Prowadzimy nabór ciągły na szkolenia.

Miejsce szkolenia:  sala wykładowa CSZ UNIWERS ul. Mickiewicza 15 Ełk

 Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

  • Udostępnij:
X