Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza

Aktualności

  ZAPRASZAMY  NA

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA

przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków archiwisty zakładowego. Kurs umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia  i przechowywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Program kursu obejmuje 32 godziny wykładów i ćwiczeń z takich tematów:

I.      Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

II.     Normatywy kancelaryjno – archiwalne w instytucjach

III.    Rodzaje współczesnej dokumentacji

IV.    Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

V.     Organizacja pracy kancelaryjnej

VI.    Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt archiwum zakładowego  i składnicy akt

VII.   Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

VIII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej

IX.    Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

X.     Zajęcia praktyczne

 Planowane rozpoczęcie  zajęć :    sierpień – wrzesień 2020r

dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym.

Miejsce szkolenia:  sala wykładowa CSZ UNIWERS ul. Mickiewicza 15 Ełk

Zajęcia na kursie poprowadzi : – wieloletni pracownik Państwowego Archiwum w Suwałkach, specjalista posiadający duże doświadczenie zawodowe  i wiedzę dotyczącą  archiwizacji.   

         W celu  zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt :

                         CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284  

                                    e:mail : elk@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X