Szkolenia

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia: KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i ...

Read More

Aktualności, Szkolenia

Projekt „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 os. zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego zamieszkujących w gminach Ryn, Kruklanki, Miłki, Wydminy w powiecie ...

Read More

Szkolenia

Zapraszamy na 7 nowych szkoleń w CSZ Uniwers w Ełku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia: KURS SPAWACZA METODĄ TIG – planowany termin wrzesień 2018 r. KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA – planowany ...

Read More

Szkolenia

Zapraszamy na 6 nowych szkoleń w CSZ Uniwers w Ełku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia: Operator suwnicy stwrowanej z poziomu roboczego pilotem radiowym termin : od 23 czerwca 2018 r. koszt : 450,00 ...

Read More

Szkolenia

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: ”Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych ...

Read More

Szkolenia

Zapraszamy na 2 nowe szkolenia w CSZ Uniwers w Ełku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia: Ochrona danych osobowych, Wdrożenie RODO – 8 godz. Termin : 22 czerwca 2018r Koszt : 290,00 Kurs kancelaryjno ...

Read More

Szkolenia

Wdrożenie RODO – Ełk

Szkolenie zostało pomyślane aby przekazać uczestnikom wiedzę, która pozwoli przygotować się  do nowego rozporządzenia unijnego RODO. Wskazane zostaną zmiany – nowe definicje, które wskazuje ...

Read More

Szkolenia

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu SEP – Giżycko

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)” Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń ...

Read More

Szkolenia

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym – Giżycko

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie Szkolenie Podstawowe Program szkolenia podstawowego obejmuje 14 godzin z tematów: Lp. ...

Read More

Szkolenia

Zapraszamy na 3 nowe szkolenia w CSZ Uniwers w Ełku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia: Szkolenia z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych i energetycznych – świadectwa kwalifikacyjne : SPE ,SEP ( grupa ...

Read More

X