Aktualności

Zapraszamy na kurs “Kucharz” w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs: “KUCHARZ” Program kursu skład się z 120 godz. zajęć. tematów: Zasady żywienia człowieka – 4 godz. Organizacja ...

Read More

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, ...

Read More

Aktualności

Kurs “Obsługa wózków jezdniowych”

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku Zaprasza na kurs “Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia” Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania ...

Read More

Aktualności

Szkolenie dla elektryków w Giżycku (uprawnienia SEP)

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na:”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)” Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i ...

Read More

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na kursy

Zapraszamy na szkolenia – I kwartał 2020r – Operator suwnicy stwrowanej z poziomu roboczego pilotem radiowym – egzamin przed komisją UDT – termin : do ustalenia ...

Read More

Aktualności

Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na kurs KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, ...

Read More

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW na wykonanie zamówienia pn: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „JA – jestem aktywny!” Nr RPWM. 11.01.01-28-0020/18. Numer sprawy: 2/12/2019

informacja o wyborze wykonawców

Read More

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW na wykonanie zamówienia pn: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM. 11.01.01-28-0020/18.

informacja o wyborze oferty

Read More

Aktualności, Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, ...

Read More

Aktualności

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmującą organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18 realizowanego przez ...

Read More

X