SZKOLENIE BHP DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE NA WYSOKOŚCI

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku ogłasza nabór na szkolenie:

Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace na wysokości

Program szkolenia obejmuje 8 godzin zajęć z tematów:

– Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą, w tym z pracami wykonywanymi na wysokości. Obowiązki pracodawcy i pracownika w tym zakresie,

– Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z wykonywaniem prac na wysokości,

– Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości,

-Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

– Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy, szczególnie związanych z pracą na wysokości oraz związana z nimi profilaktyka.

Zajęcia na szkoleniu poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma zaświadczenie. Termin przeprowadzenia szkolenia – lipiec 2021r.Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

zapisy:

CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (0-87)428 22 76 gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X