Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Giżycku

Aktualności

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

 (szkolenie uzupełniające)

Program szkolenia uzupełniającego obejmuje 7 godzin z tematów:

Lp.TematIlość godzin
  teoriapraktyka
1.Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych.1 
2.Charakterystyka i stosowanie  środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy0,5 
3.Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy2 
4.Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy11,5
5.Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy0,5 
6.Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy0,5 
 ogółem5,51,5

Termin realizacji szkolenia – 22.09.2021r. godz. 8.00

Miejsce szkolenia – CSZ UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

W razie zainteresowania prosimy o kontakt

tel. 87 428 22 76. gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X