Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego treningu umiejętności społecznych dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28- 0020/18

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego treningu umiejętności społecznych dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28- 0020/18 realizowanego w ramach Regionalnego ...

Read More

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego wsparcia socjoterapeutycznego dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego wsparcia socjoterapeutycznego dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

Read More

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18 realizowanego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa ...

Read More

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społecznej dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społecznej dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ...

Read More

X