Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego treningu umiejętności społecznych dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28- 0020/18

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego treningu umiejętności społecznych dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28- 0020/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z realizacją projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18,Centrum Szkolenia Zawodowego “UNIWERS” zaprasza do złożenia ofert naprzeprowadzenie usługi grupowego treningu umiejętności społecznych dla 30 Uczestników Projektu “JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18.

Zapytanie_oferotwe_4.2018_26.11.2018r.

  • Udostępnij:
X