Aktualności

kurs “Obsługa żurawi przenośnych (HDS)” w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku ZAPRASZA NA KURS: OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH (HDS) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT.  Każdy ...

Read More

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku

zaprasza na szkolenia   BHP  – okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami   BHP- okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych                           termin szkolenia :   nabór ciągły OBSŁUGA PILARKI ...

Read More

Aktualności

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z ...

Read More

Aktualności

Kurs obsługi wózków jezdniowych w Giżycku

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z ...

Read More

Aktualności

Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne i gazowe (grupa II i grupa III) – eksploatacja i dozór

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Gizycku zaprasza na: SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE I EGZAMIN KWALIFIKACYJNY NA UPRAWNIENIA ENERGETRYCZNE I GAZOWE (GRUPA II, GRUPA III) Program szkolenia ...

Read More

Aktualności

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI W EŁKU

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, ...

Read More

Aktualności

Kurs opiekuna dziecięcego z pierwszą pomocą dzieciom

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: “KURS OPIEKUNA DZIECIĘCEGO Z PIERWSZĄ POMOCĄ DZIECIOM” Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie ...

Read More

Aktualności

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na szkolenie:  „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”             Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udzielania pierwszej ...

Read More

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na kursy:

Zapraszamy na szkolenia w I kwartale 2021 roku BHP – szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,BHP – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na ...

Read More

Aktualności

KURS “KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ”

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ             Program kursu obejmuje 245 godzin wykładów i ćwiczeń  z tematów: Blok ogólnoprawny  Blok ...

Read More

X