Zapraszamy na kurs “Palacz kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe płynne i gazowe” w Giżycku!!!

Aktualności

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków palacza – operatora kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe, płynne i gazowe oraz uzyskanie uprawnień energetycznych.

Program kursu obejmuje 55 godzin wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów:

1. Ogólne wiadomości o paliwach. 2. Podstawy termodynamiki. 3. Zasady procesu spalania. 4. Podstawy rachunku i rysunku zawodowego. 5. Przepisy o gospodarce energetycznej. 6. Zasady bezpiecznej obsługi kotłów i instalacji. 7. Higiena pracy i udzielanie pierwszej pomocy. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej. 9. Budowa, podział i parametry techniczne kotłów wodnych. 10. Urządzenia współpracujące z kotłami wodnymi. 11. Typy zabezpieczeń kotłów i instalacji c.o. 12. Aparatura kontrolno-pomiarowa. 13. Zasady eksploatacji kotłów wodnych. 14. Układy technolog. w kotłowniach wodnych. 15. Instalacje wewnętrzne c.o. i c.w.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na grupę E lub D. Egzamin przeprowadzi Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

Kurs rozpoczyna się 28 września 2022r. o godzinie 15.00 w CSZ UNIWERS Giżycko ul. Wodna 4. Zgłoszenia przyjmowane będą w CSZ UNIWERS ul. Wodna 4 tel. (87) 4282276 lub email gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X