Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenie:

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (szkolenie podstawowe)

Program kursu obejmuje 14 godzin z tematów

  • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
  • Charakterystyka i stosowanie  środków ochrony roślin
  • Integrowana ochrona roślin
  • Zapobieganie negatywnemu wpływowi  środków ochrony roślin na środowisko
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin
  • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma  zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Termin rozpoczęcia kursu: 24.11.2022r. godz. 9.00

Ilość godzin – 14 godz.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X