Szkolenie uzupełniające dla pracowników ochrony

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY – SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

    Program kursu obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń  z tematów:

  1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego
  2. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  3. Wyszkolenie strzeleckie
  4. Samoobrona i techniki interwencyjne

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie zawodowe. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, tak aby uczestnicy mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego będzie się składał z części praktycznej na strzelnicy. Zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych  w całości odbędą się na sali gimnastycznej. 

Termin realizacji szkolenia – czerwiec 2023r.

Miejsce szkolenia: CSZ UNIWERS, ul. Wodna4, 11-500 Giżycko

Zapisy oraz dodatkowe informacje :

CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4, tel./fax 87 428 22 76 gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X