Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP) w marcu w Giżycku

Aktualności

 ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)”

            Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

Program szkolenia obejmuje zajęcia z tematów ( 10 godz.):

– Zasady i warunki techniczne budowy i działania urządzeń elektrycznych,

– Zasady  eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

– Zasady racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,

– Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych, elektrycznych pomiarów ochronnych, prac  obsługi, konserwacji i napraw, prac montażowych,

– Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych,

– Ratownictwo,

– Ochrona przeciwpożarowa.

Zajęcia na szkoleniu poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne. 

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Termin rozpoczęcia szkolenia: 8 marca 2023r. (środa) godz. 16.30

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

Tel. 87 428 22 76

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X