Szkolenie i egzamin na uprawnienia gazowe (gr. 3)

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS

zaprasza na:

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych („E”, „D”) – Grupa 3 

Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń gazowych.

Program szkolenia obejmuje zajęcia z tematów ( 8 godz.):

  • Zasady budowy i działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
  • Zasady eksploatacji oraz instrukcje obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
  • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych,
  • Zastosowanie zasad i wymagań bhp, ppoż. oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  • Instrukcje w zakresie postępowania w razie awarii, pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia bezpieczeństwa

Zajęcia na szkoleniu poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne. 

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Termin szkolenia: 16 lipca 2021r. godz. 9.00

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

Tel. 87 428 22 76

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X