Szkolenie BHP w Giżycku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Gizycku

zaprasza na szkolenie:

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Program szkolenia obejmuje 8 godzin wykładów z następujących tematów:

– Regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

– Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczaniatych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian

– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

– Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

Termin realizacji szkolenia – 27.04.2022r. godz. 8.00

Miejsce szkolenia: CSZ UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4, tel./fax 87 428 22 76 gizycko@cszuniwers.pl

ZAPRASZAMY!!!

  • Udostępnij:
X