Szkolenie BHP w Giżycku!!!

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

zaprasza na:

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Program szkolenia obejmuje 8 godziny wykładów 

Zajęcia realizowane są zgodnie z programem opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27 lipca 2004r. (Dz. U. Nr. 180 Poz.1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych (prezentacje multimedialne).

Szkolenie odbędzie się w CSZ UNIWERS w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Termin realizacji szkolenia: 09.02.2023r. godz. 8.00 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76 gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X