SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH W GIŻYCKU!!!

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

zaprasza na szkolenie:

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zasad i przepisów bhp, prawa pracy oraz ochrony ppoż.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.)

Program szkolenia obejmuje 8 godz. zajęć z zakresu:

  • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
  • postępowania w sytuacjach awarii i pożaru,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy

Termin realizacji szkolenia : 27 marca 2023r. godz. 8.00

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą 

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

  • Udostępnij:
X