Szkolenia dla branży gastronomicznej w Giżycku i Ełku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS 

zaprasza na szkolenia:

 „GHP – SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA”

Program kursu obejmuje 6 godzin zajęć z tematów:

– Prawo żywnościowe,

– Zagrożenia w żywności,

– Alergeny w żywności,

– Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej,

– System zabezpieczenia zakładu przed dostępem szkodników,

– Kryteria mikrobiologiczne żywności- wewnętrzna kontrola jakości/ nadzór właścicielski

– Postepowanie z wyrobem niebezpiecznym,

– Psucie się żywności,

– Ocena jakości surowców/ produktów spożywczych

Zajęcia na szkoleniu poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma zaświadczenie. 

Termin rozpoczęcia kursu – luty/ marzec 2022r.

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko, Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

„SYSTEM ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, HACCP – ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI”

Program kursu obejmuje 6 godzin zajęć z tematów:

– Prawo żywnościowe,

– Zagrożenia w żywności,

– Analiza zagrożeń,

– Identyfikacja Krytycznych Punktów Kontroli,

– Ustalanie limitów krytycznych,

– Ustalanie działań naprawczych,

– Dokumentowanie systemu,

– Przegląd zgodności systemu – audyt wewnętrzny

Zajęcia na szkoleniu poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma zaświadczenie. 

Termin rozpoczęcia kursu – luty/ marzec 2022r.

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko, Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76  gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X