Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Giżycku – 18.01.2024r.

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia BHP:

– BHP – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zasad i przepisów bhp, prawa pracy oraz ochrony ppoż. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.)

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76 email: gizycko@cszuniwers.pl

Termin szkolenia: 18.01.2024r. godz. 8.00

Miejsce szkolenia: CSZ UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

  • Udostępnij:
X