Obsługa żurawi przenośnych (HDS)

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS

ZAPRASZA NA KURS:

“OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH (HDS)”

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT.  Każdy uczestnik po zadaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przenośnych.

Program szkolenia obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

 

  1. Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych
  2. Wiadomości o Dozorze Technicznym
  3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
  4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
  5. Obsługa żurawi przenośnych
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  7. Zajęcia praktyczne

 

 Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Zapewniamy bogate materiały szkoleniowe.

Termin rozpoczęcia kursu : listopad 2019r.   

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane będą

w CSZ UNIWERS w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko,       tel.  87 428 22 76

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X