Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

Zaprasza na kurs

“Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych typach napędów (akumulatorowe, spalinowe, z napędem na gaz). Kurs ma przygotować słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków widłowych różnych typów i wykonywania operacji z osprzętem.

 

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do kierowania wózkami.

 

Termin rozpoczęcia kursu: listopad 2019r.

Ilość godzin – 65 godz.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

 

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

 

  • Udostępnij:
X