OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

zaprasza na kurs:

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH

Celem kursu jest przyuczenie do zawodu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi podestów ruchomych.

Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

  1. Ogólne wiadomości o podestach ruchomych
  2. Wiadomości o dozorze technicznym
  3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
  4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
  5. Obsługa i konserwacja
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  7. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

Termin realizacji szkolenia: lipiec 2021

miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

kontakt: tel. 87 428 22 76 gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X