KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ w Giżycku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku prowadzi nabór na szkolenie

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

Program kursu obejmuje 245 godzin wykładów i ćwiczeń  z tematów:

  1. Blok ogólnoprawny 
  2. Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia 
  3. Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych 

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie zawodowe. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, tak aby uczestnicy mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego będzie się składał z części teoretycznej przeprowadzonej na sali wykładowej oraz części praktycznej na strzelnicy. Zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych  w całości odbędą się na sali gimnastycznej.

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma: Świadectwo Ukończenia Kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz.U. poz.1688).

Pomagamy w przygotowaniu i wypełnienu dokumentów do Wojewódzkiej Komedy Policji w celu uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Termin rozpoczęcia szkolenia – luty 2022r.

Miejsce szkolenia: CSZ UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4, tel./fax 87 428 22 76

  • Udostępnij:
X