Kurs “Pracownik kadr i płac” w Giżycku!

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na:

PRACOWNIK KADR I PŁAC

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku pracownika ds. kadr. I płac, a także zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: systemu ochrony pracy w Polsce, źródeł prawa pracy, regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, stosunku pracy, czasu pracy i urlopów pracowniczych, naliczania wynagrodzenia za pracę, świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Uczestnik po zadaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program szkolenia obejmuje 40 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

Ubezpieczenia społeczne

Nawiązywanie stosunku pracy

Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika

Wynagrodzenie za pracę

Ustalanie podstawy do ubezpieczeń

Sporządzanie listy płac pracownika

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Umowy cywilnoprawne

Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Termin rozpoczęcia kursu – 7 maja 2024r.  godz. 16.00

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Koszt szkolenia 1-osoby – 1500,00 zł

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

Tel. 874 282 276

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X