Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Aktualności

CENTSRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS W GIŻYCKU

ZAPRASZA NA

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki szczegółowej pozwalające na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania. Ukończenie tego kursu jest warunkiem do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach produkcyjnych, jednostkach administracji publicznej, zakładach usługowych, placówkach handlowych, do prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, zajęć praktycznych itp.

 Program kursu obejmuje 70 godzin wykładów i 10 godz. praktyki metodycznej  z tematów:

1. Wybrane zagadnienia z psychologii

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki

3. Metodyka

4. Praktyka metodyczna

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie zawodowe i pedagogiczne.

Termin rozpoczęcia szkolenia – 13 maja 2019r. godz. 15.30

Miejsce szkolenia – CSZ UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4, tel./fax 87 428 22 76

Zapraszamy!!!

  • Udostępnij:
X