KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W EŁKU

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku

zaprasza na 

„KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU”

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki szczegółowej pozwalające na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania. Ukończenie tego kursu jest warunkiem do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach produkcyjnych, jednostkach administracji publicznej, zakładach usługowych, placówkach handlowych, do prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, zajęć praktycznych itp.

Program szkolenia obejmuje 48 godzin zajęć z tematów:

1. Wybrane zagadnienia z psychologii 2. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 3. Metodyka praktycznej nauki zawodu 4. Umiejętności dydaktyczne

Zajęcia na szkoleniu poprowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie zawodowe i pedagogiczne. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma zaświadczenie. Termin realizacji szkolenia – marzec 2023r. Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Mickiewicza 15 (III piętro), 19-300 Ełk W celu zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt :CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284 e:mail : elk@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X