Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

zaprasza na:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki szczegółowej pozwalające na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania. Ukończenie tego kursu jest warunkiem do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach produkcyjnych, jednostkach administracji publicznej, zakładach usługowych, placówkach handlowych, do prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, zajęć praktycznych itp.

 Program kursu obejmuje 48 godzin

1. Wybrane zagadnienia z psychologii 

2. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy

3. Metodyka praktycznej nauki zawodu

4. Umiejętności dydaktyczne

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie zawodowe i pedagogiczne.

Termin rozpoczęcia szkolenia – luty/ marzec 2020r.

Miejsce szkolenia – CSZ UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4, tel./fax 87 428 22 76

  • Udostępnij:
X