Kurs pedagogiczny dla instruktorów nauki zawodu w Ełku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku

zaprasza na:

 „KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU”

 Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki szczegółowej pozwalające na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania. Ukończenie tego kursu jest warunkiem do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach produkcyjnych, jednostkach administracji publicznej, zakładach usługowych, placówkach handlowych, do prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, zajęć praktycznych itp.

Program szkolenia obejmuje 48 godzin zajęć z tematów:

1. Wybrane zagadnienia z psychologii 

2. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy

3. Metodyka praktycznej nauki zawodu

4. Umiejętności dydaktyczne

Zajęcia na szkoleniu poprowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie zawodowe i pedagogiczne.Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma zaświadczenie. 

Termin rozpoczęcia szkolenia –28.03.2022r., godz. 16.00

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Mickiewicza 15 (III piętro), 19-300 Ełk

W celu  zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt :

CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284

e:mail : elk@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X