Kurs palacza kotłów wodnych w Giżycku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS prowadzi nabór na kurs:

PALACZ KOTŁÓW WODNYCH I PAROWYCH NA PALIWA STALE, PŁYNNE I GAZOWE

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków  palacza – operatora kotłów wodnych i parowych niskoparametrowych  na paliwa stałe, płynne  i gazowe.

Program kursu obejmuje 55 godzin wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów:

1. Ogólne wiadomości o paliwach.

2. Podstawy termodynamiki.

3. Zasady procesu spalania.

4. Podstawy rachunku i rysunku zawodowego.

5. Przepisy o gospodarce energetycznej. 

6. Zasady bezpiecznej obsługi kotłów i instalacji.

7. Higiena pracy i udzielanie pierwszej pomocy. 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej.

9. Budowa, podział i parametry techniczne kotłów wodnych.

10. Urządzenia współpracujące z kotłami wodnymi. 

11. Typy zabezpieczeń kotłów i instalacji c.o.  

12. Aparatura kontrolno-pomiarowa. 

13. Zasady eksploatacji kotłów wodnych.

14. Układy technolog. w kotłowniach wodnych.

15. Instalacje wewnętrzne c.o. i c.w.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na grupę E lub D. Egzamin przeprowadzi Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w CSZ UNIWERS ul. Wodna 4 tel. (87) 4282276 lub gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X