KURS OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH (HDS) W GIŻYCKU W CZERWCU!!!!

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżyckuzaprasza na kurs:OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH ( z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego)

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT. Każdy uczestnik po zadaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przenośnych.

Program szkolenia obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

1. Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych

2. Wiadomości o Dozorze Technicznym

3. Maszynoznawstwo specjalistyczne

4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa

5. Obsługa żurawi przenośnych

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

7. Zajęcia praktyczne

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Zapewniamy bogate materiały szkoleniowe.

Termin realizacji kursu : czerwiec 2022r.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w GiżyckuTel. 874 282 276

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X