Kurs “Obsługa wózków jezdniowych” w Ełku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na kurs: Obsługa wózków jezdniowych

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych typach napędów (akumulatorowe, spalinowe, z napędem na gaz). Kurs ma przygotować słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków widłowych różnych typów i wykonywania operacji z osprzętem.

Program kursu obejmuje 43 godziny zajęć z tematów:

• Ogólne wiadomości o dozorze technicznym,

• Typy stosowanych wózków jezdniowych,

• Budowa wózka ,

• Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,

• Czynności operatora w czasie pracy wózkami,

• Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

• Wiadomości z zakresu bhp,

• Praktyczna nauka jazdy,

• Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do kierowania wózkami.

Termin realizacji kursu: luty 2022 Ilość godzin – 43 godz. Miejsce: ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk Zgłoszenia na kurs przyjmowane są w CSZ UNIWERS w Ełku ul. Mickiewicza 15 Tel. 87 621 29 60 email: elk@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X