Kurs “Obsługa wózków jezdniowych” od 28.11.2022r. w Giżycku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zapraszamy na kurs:

Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych typach napędów (akumulatorowe, spalinowe, z napędem na gaz). Kurs ma przygotować słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków widłowych różnych typów i wykonywania operacji z osprzętem. Program kursu obejmuje 43 godziny zajęć z tematów: Ogólne wiadomości o dozorze technicznym, Typy stosowanych wózków jezdniowych, Budowa wózka , Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, Czynności operatora w czasie pracy wózkami, Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, Wiadomości z zakresu bhp, Praktyczna nauka jazdy, Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do kierowania wózkami. Termin rozpoczęcia kursu: 28 listopada 2022r. (poniedziałek) godz. 15.30 Ilość godzin – 43 godz. Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko Zgłoszenia na kurs przyjmowane są w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

  • Udostępnij:
X