KURS NA OBSŁUGĘ WÓZKÓW W GIŻYCKU W LUTYM!!!!

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych typach napędów (akumulatorowe, spalinowe, z napędem na gaz).

Kurs ma przygotować słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków widłowych różnych typów i wykonywania operacji z osprzętem.

Program kursu obejmuje 43 godziny zajęć z tematów:

• Ogólne wiadomości o dozorze technicznym, • Typy stosowanych wózków jezdniowych, • Budowa wózka , • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, • Czynności operatora w czasie pracy wózkami, • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, • Wiadomości z zakresu bhp, • Praktyczna nauka jazdy, • Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do kierowania wózkami.

Termin rozpoczęcia kursu: 5 lutego 2024r. godz. 15.30

Ilość godzin – 43 godz.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane sąw CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

  • Udostępnij:
X