Kurs na obsługa wózków jezdniowych w marcu w Giżycku!!!!

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych typach napędów (akumulatorowe, spalinowe, z napędem na gaz). Kurs ma przygotować słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków widłowych różnych typów i wykonywania operacji z osprzętem.

Program kursu obejmuje 43 godziny zajęć z tematów:

  • Ogólne wiadomości o dozorze technicznym,
  • Typy stosowanych wózków jezdniowych,
  • Budowa wózka ,
  • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
  • Czynności operatora w czasie pracy wózkami,
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  • Wiadomości z zakresu bhp, 
  • Praktyczna nauka jazdy, 
  • Bezpieczna obsługa – wymiana butli  gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do kierowania wózkami.

Termin rozpoczęcia kursu: 6 marca 2023r. godz. 12.30

Ilość godzin – 43 godz.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

  • Udostępnij:
X