Kurs konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych w Giżycku!

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do konserwacji wózków jezdnych o różnych typach napędów (akumulatorowe, spalinowe, z napędem na gaz). 

Program kursu obejmuje 45 godzin zajęć z tematów:

  • Ogólne wiadomości o dozorze technicznym,
  • Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu,
  • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
  • Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy , ppoż. pierwsza pomoc

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do kierowania wózkami.

Termin rozpoczęcia kursu: 26 czerwca 2023r. godz. 9.30

Ilość godzin – 45 godz.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

  • Udostępnij:
X