Kurs “Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” w Giżycku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na kurs

“Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych typach napędów (akumulatorowe, spalinowe, z napędem na gaz). Kurs ma przygotować słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków widłowych różnych typów i wykonywania operacji z osprzętem.

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do kierowania wózkami.

Termin rozpoczęcia kursu: 8 grudnia 2020r.   godz.15.00

Ilość godzin – 43 godz.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76 lub gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X